• Naziv: MARKO ŠPEHAR
  • Naselje: Vrbova, 35414
  • Grad/Općina: Staro Petrovo Selo
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKO ŠPEHAR EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 2.055,03 HRK 11.645,15 HRK
MARKO ŠPEHAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 161,68 HRK 647,03 HRK
MARKO ŠPEHAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 340,41 HRK 1.929,13 HRK
MARKO ŠPEHAR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.581,65 HRK 591,00 HRK
MARKO ŠPEHAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 879,50 HRK 349,73 HRK
MARKO ŠPEHAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 568,14 HRK 213,85 HRK
MARKO ŠPEHAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 417,01 HRK 475,80 HRK
Ukupno 6.003,42 HRK 15.851,69 HRK