• Naziv: STOJANKA HINIĆ
  • Naselje: Šalamunić, 53235
  • Grad/Općina: Udbina
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STOJANKA HINIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 258,84 HRK 1.035,75 HRK
STOJANKA HINIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.027,66 HRK 5.823,25 HRK
STOJANKA HINIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 756,65 HRK 853,28 HRK
STOJANKA HINIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.407,89 HRK 559,80 HRK
STOJANKA HINIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 909,47 HRK 342,28 HRK
STOJANKA HINIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 667,52 HRK 761,71 HRK
Ukupno 5.028,03 HRK 9.376,07 HRK