• Naziv: JOSIP GOJMERAC
  • Naselje: Jugovo Polje, 33412
  • Grad/Općina: Suhopolje
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOSIP GOJMERAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.974,63 HRK 11.904,63 HRK
JOSIP GOJMERAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 16.181,27 HRK 10.137,07 HRK
JOSIP GOJMERAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 1.690,14 HRK
JOSIP GOJMERAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 7.672,48 HRK 8.725,42 HRK
JOSIP GOJMERAC Nacionalna potpora Duhan 2016 58.848,08 HRK 0,00 HRK
JOSIP GOJMERAC Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 5.753,34 HRK 0,00 HRK
Ukupno 95.920,94 HRK 32.457,26 HRK