• Naziv: NIKOLA JURKOVIĆ
  • Naselje: Prgomelje, 43252
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLA JURKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 483,90 HRK 1.936,50 HRK
NIKOLA JURKOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.172,31 HRK 1.160,59 HRK
NIKOLA JURKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.632,23 HRK 1.083,31 HRK
NIKOLA JURKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.726,82 HRK 649,84 HRK
NIKOLA JURKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.248,04 HRK 1.476,99 HRK
Ukupno 9.263,30 HRK 6.307,23 HRK