• Naziv: DAVOR NOVAK
  • Naselje: Sirač, 43541
  • Grad/Općina: Sirač
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DAVOR NOVAK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 232,62 HRK 930,95 HRK
DAVOR NOVAK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 489,81 HRK 2.775,51 HRK
DAVOR NOVAK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.287,87 HRK 481,17 HRK
DAVOR NOVAK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.265,32 HRK 503,10 HRK
DAVOR NOVAK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 817,43 HRK 307,64 HRK
DAVOR NOVAK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 599,94 HRK 684,54 HRK
Ukupno 4.692,99 HRK 5.682,91 HRK