• Naziv: MARIO KURKA
  • Naselje: Soblinec, 10360
  • Grad/Općina: Zagreb
  • Županija: Grad Zagreb
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIO KURKA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 0,00 HRK 52.974,86 HRK
MARIO KURKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 0,00 HRK 2.877,16 HRK
MARIO KURKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 199,59 HRK 1.554,96 HRK
MARIO KURKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 164,73 HRK 950,74 HRK
MARIO KURKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 2.115,82 HRK
Ukupno 364,32 HRK 60.473,54 HRK