• Naziv: "DANIJEL" OBRT ZA POLJOPRIVREDU
  • Naselje: Hrastovac, 43280
  • Grad/Općina: Garešnica
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
"DANIJEL" OBRT ZA POLJOPRIVREDU EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.587,99 HRK 6.355,33 HRK
"DANIJEL" OBRT ZA POLJOPRIVREDU EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 2.721,57 HRK 15.422,23 HRK
"DANIJEL" OBRT ZA POLJOPRIVREDU EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 8.638,21 HRK 3.434,67 HRK
"DANIJEL" OBRT ZA POLJOPRIVREDU EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 1.690,14 HRK
"DANIJEL" OBRT ZA POLJOPRIVREDU EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 4.096,00 HRK 4.672,86 HRK
Ukupno 21.534,91 HRK 31.575,23 HRK