• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Baćina, 20340
  • Grad/Općina: Ploče
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 111,23 HRK 444,99 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 604,83 HRK 240,49 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 390,71 HRK 147,06 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 286,82 HRK 327,28 HRK
Ukupno 1.393,59 HRK 1.159,82 HRK