• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Torčec, 48322
  • Grad/Općina: Drnje
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 50,43 HRK 201,81 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 570,16 HRK 642,93 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 274,31 HRK 112,33 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 222,30 HRK 83,66 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 130,06 HRK 153,11 HRK
Ukupno 1.247,26 HRK 1.193,84 HRK