• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Ivanić-Grad, 10310
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 141,81 HRK 567,53 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 771,41 HRK 317,19 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 675,93 HRK 254,39 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 365,79 HRK 432,52 HRK
Ukupno 1.954,94 HRK 1.571,63 HRK