• Naziv: ALEKSANDRA SOLAR
  • Naselje: Naudovac, 33410
  • Grad/Općina: Suhopolje
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ALEKSANDRA SOLAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 677,99 HRK 2.713,49 HRK
ALEKSANDRA SOLAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.311,29 HRK 1.318,03 HRK
ALEKSANDRA SOLAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.382,56 HRK 896,65 HRK
ALEKSANDRA SOLAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.748,83 HRK 1.995,43 HRK
Ukupno 8.120,67 HRK 6.923,60 HRK