• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Ivanić-Grad, 10310
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 111,99 HRK 448,27 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 609,27 HRK 247,59 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 927,43 HRK 342,30 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 288,89 HRK 337,33 HRK
Ukupno 1.937,58 HRK 1.375,49 HRK