• Naziv: ANTUN STOJANOVIĆ
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANTUN STOJANOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 307,39 HRK 1.230,15 HRK
ANTUN STOJANOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 647,21 HRK 3.667,63 HRK
ANTUN STOJANOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.579,25 HRK 664,87 HRK
ANTUN STOJANOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.009,67 HRK 406,46 HRK
ANTUN STOJANOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 757,24 HRK 904,60 HRK
Ukupno 4.300,76 HRK 6.873,71 HRK