• Naziv: LEONARDO ŽIVKOVIĆ
  • Naselje: Gola, 48331
  • Grad/Općina: Gola
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LEONARDO ŽIVKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 587,17 HRK 2.349,84 HRK
LEONARDO ŽIVKOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.601,75 HRK 1.806,17 HRK
LEONARDO ŽIVKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.193,95 HRK 1.295,82 HRK
LEONARDO ŽIVKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.848,13 HRK 695,50 HRK
LEONARDO ŽIVKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.514,45 HRK 1.765,38 HRK
Ukupno 8.745,45 HRK 7.912,71 HRK