• Naziv: DRAGAN SUBOTIĆ
  • Naselje: Vukovar, 32000
  • Grad/Općina: Vukovar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAGAN SUBOTIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 885,69 HRK 3.544,68 HRK
DRAGAN SUBOTIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.817,95 HRK 1.915,64 HRK
DRAGAN SUBOTIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.112,38 HRK 1.171,26 HRK
DRAGAN SUBOTIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.284,56 HRK 2.606,68 HRK
Ukupno 11.100,58 HRK 9.238,26 HRK