• Naziv: IVAN VUKŠIĆ
  • Naselje: Cerna, 32272
  • Grad/Općina: Cerna
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN VUKŠIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 38,28 HRK 5.412,84 HRK
IVAN VUKŠIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 2.091,03 HRK 11.849,19 HRK
IVAN VUKŠIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 10.888,98 HRK 9.779,20 HRK
IVAN VUKŠIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 7.357,45 HRK 2.928,74 HRK
IVAN VUKŠIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.487,34 HRK 1.312,39 HRK
IVAN VUKŠIĆ EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 70,25 HRK 919,00 HRK
IVAN VUKŠIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.307,58 HRK 3.984,97 HRK
IVAN VUKŠIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 3.226,96 HRK 0,00 HRK
Ukupno 29.467,87 HRK 36.186,33 HRK