• Naziv: VLADO MEDVED
  • Naselje: Grabarska, 47222
  • Grad/Općina: Cetingrad
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VLADO MEDVED EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 191,57 HRK 766,82 HRK
VLADO MEDVED EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 366,01 HRK 2.073,96 HRK
VLADO MEDVED EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.042,25 HRK 423,66 HRK
VLADO MEDVED EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 610,80 HRK 229,86 HRK
VLADO MEDVED EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 494,22 HRK 577,23 HRK
Ukupno 2.704,85 HRK 4.071,53 HRK