• Naziv: MARKO OVNIČEVIĆ
  • Naselje: Slavonski Šamac, 35220
  • Grad/Općina: Slavonski Šamac
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKO OVNIČEVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 89,45 HRK 357,77 HRK
MARKO OVNIČEVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 8.579,34 HRK 5.865,20 HRK
MARKO OVNIČEVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 15.721,68 HRK 6.232,40 HRK
MARKO OVNIČEVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 230,53 HRK
MARKO OVNIČEVIĆ EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 735,20 HRK 735,20 HRK
MARKO OVNIČEVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 8.544,64 HRK 984,56 HRK
MARKO OVNIČEVIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 3.872,35 HRK 0,00 HRK
Ukupno 42.033,80 HRK 14.405,66 HRK