• Naziv: TANJA SALONTAJI
  • Naselje: Vukovar, 32000
  • Grad/Općina: Vukovar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TANJA SALONTAJI EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 970,72 HRK 3.884,80 HRK
TANJA SALONTAJI EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 1.920,16 HRK
TANJA SALONTAJI EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.161,34 HRK 3.639,95 HRK
TANJA SALONTAJI EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.456,68 HRK 8.230,54 HRK
Ukupno 6.588,74 HRK 17.675,45 HRK