• Naziv: MLADEN MAUHAR
  • Naselje: Kuželj, 51302
  • Grad/Općina: Delnice
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MLADEN MAUHAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 4,02 HRK 16,00 HRK
MLADEN MAUHAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 540,48 HRK 3.062,56 HRK
MLADEN MAUHAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 754,82 HRK 21,59 HRK
MLADEN MAUHAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 478,32 HRK 24,56 HRK
MLADEN MAUHAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 357,92 HRK 43,44 HRK
Ukupno 2.135,56 HRK 3.168,15 HRK