• Naziv: ANTUN MARTINOVIĆ
  • Naselje: Laminac, 43246
  • Grad/Općina: Štefanje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANTUN MARTINOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 10,61 HRK 42,42 HRK
ANTUN MARTINOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 150,67 HRK 854,02 HRK
ANTUN MARTINOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.992,77 HRK 57,26 HRK
ANTUN MARTINOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.360,80 HRK 69,84 HRK
ANTUN MARTINOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 944,86 HRK 115,07 HRK
Ukupno 4.459,71 HRK 1.138,61 HRK