• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Laminac, 43246
  • Grad/Općina: Štefanje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 4,51 HRK 18,02 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 843,19 HRK 24,31 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 561,41 HRK 28,78 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 380,98 HRK 48,79 HRK
Ukupno 1.790,09 HRK 119,90 HRK