• Naziv: IVAN ŠILHAN
  • Naselje: Trnjani, 35211
  • Grad/Općina: Garčin
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN ŠILHAN EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 15.340,02 HRK 86.926,82 HRK
IVAN ŠILHAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 71,46 HRK 286,23 HRK
IVAN ŠILHAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 814,05 HRK 4.613,11 HRK
IVAN ŠILHAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 659,68 HRK 702,52 HRK
IVAN ŠILHAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 801,05 HRK 382,87 HRK
IVAN ŠILHAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 292,81 HRK 230,53 HRK
IVAN ŠILHAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 307,34 HRK 787,90 HRK
Ukupno 18.286,41 HRK 93.929,98 HRK