• Naziv: IVAN ANTUN ČEGEC
  • Naselje: Marinovec Zelinski, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN ANTUN ČEGEC EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 2.560,11 HRK 14.507,67 HRK
IVAN ANTUN ČEGEC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 17,89 HRK 71,58 HRK
IVAN ANTUN ČEGEC EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 787,69 HRK 108,36 HRK
IVAN ANTUN ČEGEC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 194,95 HRK 81,98 HRK
IVAN ANTUN ČEGEC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 148,42 HRK 107,21 HRK
IVAN ANTUN ČEGEC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 75,45 HRK 194,24 HRK
IVAN ANTUN ČEGEC Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 1.219,12 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.003,63 HRK 15.071,04 HRK