• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Bogdanovec, 40306
  • Grad/Općina: Gornji Mihaljevec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 8,59 HRK 34,28 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 92,92 HRK 46,38 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 85,46 HRK 67,35 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 36,07 HRK 93,03 HRK
Ukupno 223,04 HRK 241,04 HRK