• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kaštel Kambelovac, 21214
  • Grad/Općina: Kaštela
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 2.307,64 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.307,64 HRK 0,00 HRK