• Naziv: ORKA OBRT ZA RIBARSTVO
  • Naselje: Fažana, 52212
  • Grad/Općina: Fažana
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ORKA OBRT ZA RIBARSTVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 14.159,70 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.159,70 HRK 0,00 HRK