• Naziv: OBRT SANDRO
  • Naselje: Pula, 52100
  • Grad/Općina: Pula
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OBRT SANDRO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 14.848,21 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.848,21 HRK 0,00 HRK