• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: funtana, 52452
  • Grad/Općina: Funtana
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 803,81 HRK 0,00 HRK
Ukupno 803,81 HRK 0,00 HRK