• Naziv: PETAR DRAGIČEVIĆ
  • Naselje: Polača, 22302
  • Grad/Općina: Knin
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETAR DRAGIČEVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 27,39 HRK 109,61 HRK
PETAR DRAGIČEVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 5.547,02 HRK 31.433,10 HRK
PETAR DRAGIČEVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 19,25 HRK 14,01 HRK
PETAR DRAGIČEVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 436,40 HRK 208,61 HRK
PETAR DRAGIČEVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 266,52 HRK 209,82 HRK
PETAR DRAGIČEVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 117,69 HRK 301,79 HRK
Ukupno 6.414,27 HRK 32.276,94 HRK