• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Frkuljevec Peršaveški, 49251
  • Grad/Općina: Mače
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 52,86 HRK 0,00 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 40,14 HRK 4,73 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 20,26 HRK 0,00 HRK
Ukupno 113,26 HRK 4,73 HRK