• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donji Marinkovac, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 14,45 HRK 0,00 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 8,22 HRK 0,00 HRK
Ukupno 22,67 HRK 0,00 HRK