• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Korčula, 20260
  • Grad/Općina: Korčula
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 311,92 HRK 0,00 HRK
Ukupno 311,92 HRK 0,00 HRK