• Naziv: STONSKI ŠKOLJKARI STON
  • Naselje: Ston, 20230
  • Grad/Općina: Ston
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STONSKI ŠKOLJKARI STON Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 17.665,33 HRK 0,00 HRK
Ukupno 17.665,33 HRK 0,00 HRK