• Naziv: BABOSELAC MARTA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BABOSELAC MARTA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.332,52 HRK 5.332,34 HRK
BABOSELAC MARTA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 2.798,35 HRK 15.857,16 HRK
BABOSELAC MARTA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 7.247,75 HRK 8.049,12 HRK
BABOSELAC MARTA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
BABOSELAC MARTA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.436,97 HRK 11.388,47 HRK
Ukupno 19.306,73 HRK 45.691,57 HRK