• Naziv: BOBOŠEVIĆ MARTIN
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOBOŠEVIĆ MARTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 425,88 HRK 1.704,34 HRK
BOBOŠEVIĆ MARTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 840,99 HRK 4.765,57 HRK
BOBOŠEVIĆ MARTIN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 787,69 HRK 888,29 HRK
BOBOŠEVIĆ MARTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.316,59 HRK 2.572,76 HRK
BOBOŠEVIĆ MARTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.403,45 HRK 1.582,64 HRK
BOBOŠEVIĆ MARTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.046,80 HRK 3.640,16 HRK
Ukupno 6.821,40 HRK 15.153,76 HRK