• Naziv: ČOLAKOVAC IVAN
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČOLAKOVAC IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 780,51 HRK 3.123,31 HRK
ČOLAKOVAC IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.603,92 HRK 9.088,94 HRK
ČOLAKOVAC IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.245,37 HRK 4.714,75 HRK
ČOLAKOVAC IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.676,72 HRK 3.018,43 HRK
ČOLAKOVAC IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.013,10 HRK 6.670,67 HRK
Ukupno 11.319,62 HRK 26.616,10 HRK