Isplate za financijsku godinu 2016.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
148710 PRAŽIĆ ĐOKO Udbina Ličko-senjska 2016 71.128,52 HRK
209471 ŽIGIĆ JOVO Udbina Ličko-senjska 2016 147.699,62 HRK
42987 BUNČIĆ PETAR Udbina Ličko-senjska 2016 56.032,24 HRK
502735 MILAN UZELAC Udbina Ličko-senjska 2016 23.282,25 HRK
157633 GUČANIN PERICA Udbina Ličko-senjska 2016 1.646.316,46 HRK
511594 STOJANKA HINIĆ Udbina Ličko-senjska 2016 14.404,10 HRK
511652 NIKOLA SUNAJKO Udbina Ličko-senjska 2016 39.289,44 HRK
25910 NIJE PRIMJENJIVO Udbina Ličko-senjska 2016 4.254,40 HRK
69823 MATE KOVAČEVIĆ Udbina Ličko-senjska 2016 37.341,40 HRK
84668 SUNAJKO MILAN Udbina Ličko-senjska 2016 7.460,93 HRK
499076 DENIS HUŠKARIĆ Udbina Ličko-senjska 2016 175.399,63 HRK
499080 NICHOLAS WILLIAM BRKIĆ Udbina Ličko-senjska 2016 13.796,05 HRK
497095 MILKA ĐUKIĆ Udbina Ličko-senjska 2016 5.821,91 HRK
218051 UZELAC VLADIMIR Udbina Ličko-senjska 2016 36.768,30 HRK
184815 SVILAR BUDIMIR Udbina Ličko-senjska 2016 166.103,25 HRK
13039 KUDRIĆ JOVANKA Udbina Ličko-senjska 2016 23.772,90 HRK
483845 DRAŽIĆ DUŠAN Udbina Ličko-senjska 2016 10.817,69 HRK
190178 HRNJAK SLOBODANKA Udbina Ličko-senjska 2016 10.486,00 HRK
496088 PERKOVIĆ BEGIĆ IVANKA Udbina Ličko-senjska 2016 239.823,57 HRK
140993 MUTABŽIJA ANTE Udbina Ličko-senjska 2016 27.901,09 HRK
196858 BASTA RADOMIR Udbina Ličko-senjska 2016 48.915,56 HRK
501317 PAUN MILAN Udbina Ličko-senjska 2016 16.302,82 HRK
177859 ŠOBAT MILAN Udbina Ličko-senjska 2016 21.753,27 HRK
149347 PETRIČIĆ VERA Udbina Ličko-senjska 2016 18.661,22 HRK
330233 ŠALIĆ RUŽICA Udbina Ličko-senjska 2016 133.614,92 HRK
481974 KLJAIĆ BOGDAN Udbina Ličko-senjska 2016 35.031,27 HRK
139732 DRAGAŠ RADE Udbina Ličko-senjska 2016 57.168,29 HRK
108915 MILEVA DRAŽIĆ Udbina Ličko-senjska 2016 52.764,18 HRK
94819 STANIĆ MIRKO Udbina Ličko-senjska 2016 57.236,37 HRK
2022 VOJVODIĆ DUŠAN Udbina Ličko-senjska 2016 493.123,72 HRK
194725 VLAISAVLJEVIĆ VERICA Udbina Ličko-senjska 2016 48.734,11 HRK
194762 ŠOBAT BRANKO Udbina Ličko-senjska 2016 141.309,32 HRK
216313 NIJE PRIMJENJIVO Udbina Ličko-senjska 2016 2.576,79 HRK
216315 POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA LIKA NOVA Udbina Ličko-senjska 2016 940.024,99 HRK
216718 NIJE PRIMJENJIVO Udbina Ličko-senjska 2016 2.892,81 HRK
158118 PERKOVIĆ NIKOLA Udbina Ličko-senjska 2016 85.852,81 HRK
214346 PAUN MLADEN Udbina Ličko-senjska 2016 34.135,23 HRK
214370 DRAGAŠ MLADEN Udbina Ličko-senjska 2016 14.830,03 HRK
129307 HRNJAK STEVO Udbina Ličko-senjska 2016 21.062,43 HRK
127556 PAUN MIJO Udbina Ličko-senjska 2016 40.359,75 HRK
227721 POLJOPRIVREDNI OBRT ALEKSANDAR ŠIMUNOVIĆ Udbina Ličko-senjska 2016 714.346,37 HRK
33098 DIKLIĆ NIKOLA Udbina Ličko-senjska 2016 22.245,11 HRK
47322 SVILAR MILAN Udbina Ličko-senjska 2016 16.153,50 HRK
81323 VEJNOVIĆ NIKOLA Udbina Ličko-senjska 2016 39.177,02 HRK
81329 DRAGAŠ SAŠA Udbina Ličko-senjska 2016 1.447.024,20 HRK
81356 PERKOVIĆ MATIJA Udbina Ličko-senjska 2016 44.743,38 HRK
189639 ĆURČIJA MIRKO Udbina Ličko-senjska 2016 8.766,18 HRK
188694 ŠTIMAC IVAN Udbina Ličko-senjska 2016 11.605,81 HRK
26480 ŠOLAJA MARICA Udbina Ličko-senjska 2016 17.413,53 HRK
93076 PERIĆ MILICA Udbina Ličko-senjska 2016 15.420,05 HRK
187091 ČORAK NIKOLA Udbina Ličko-senjska 2016 53.520,37 HRK
103712 ŠAKIĆ PETAR Udbina Ličko-senjska 2016 17.465,66 HRK
153229 DUKIĆ ZORAN Udbina Ličko-senjska 2016 168.297,43 HRK
152497 ČORAK ZDRAVKO Udbina Ličko-senjska 2016 44.676,28 HRK
36293 EROR DANICA Udbina Ličko-senjska 2016 29.700,53 HRK
120378 ZEC DUŠAN Udbina Ličko-senjska 2016 39.401,08 HRK
116115 JANŽIĆ MANDA Udbina Ličko-senjska 2016 50.596,76 HRK
116189 KNEŽEVIĆ DUŠAN Udbina Ličko-senjska 2016 15.892,18 HRK
36164 LONČAR MILAN Udbina Ličko-senjska 2016 59.625,83 HRK
129426 NIJE PRIMJENJIVO Udbina Ličko-senjska 2016 660,86 HRK
129451 MOMČILOVIĆ MIRKO Udbina Ličko-senjska 2016 13.807,33 HRK
120490 MOMČILOVIĆ STANKO Udbina Ličko-senjska 2016 22.019,33 HRK
190586 MANDIĆ ĐURO Udbina Ličko-senjska 2016 32.739,46 HRK
189569 ĐUKIĆ MIRKO Udbina Ličko-senjska 2016 17.180,76 HRK
192964 OGNJENOVIĆ MARIJA Udbina Ličko-senjska 2016 26.973,21 HRK
191409 LOV FARME D.O.O. Udbina Ličko-senjska 2016 1.638.875,99 HRK
191432 NJEGOVAN ILIJA Udbina Ličko-senjska 2016 39.444,47 HRK
159049 JELOVAC MILAN Udbina Ličko-senjska 2016 58.524,64 HRK
157351 VRANJEŠ ILIJA Udbina Ličko-senjska 2016 18.201,47 HRK
89429 STARČEVIĆ MILICA Udbina Ličko-senjska 2016 7.803,53 HRK
106379 NIJE PRIMJENJIVO Udbina Ličko-senjska 2016 1.488,58 HRK
193772 NIJE PRIMJENJIVO Udbina Ličko-senjska 2016 2.414,90 HRK
192449 ĆOSIĆ NIKICA Udbina Ličko-senjska 2016 70.468,14 HRK
66264 VUNJAK NIKOLA Udbina Ličko-senjska 2016 43.550,57 HRK
135825 NJEGOVAN BILJANA Udbina Ličko-senjska 2016 52.574,92 HRK
235265 VUNJAK MILAN Udbina Ličko-senjska 2016 42.086,60 HRK
141937 KARAKAŠ MILAN Udbina Ličko-senjska 2016 8.832,51 HRK
142107 KOVAČEVIĆ ILIJA Udbina Ličko-senjska 2016 37.292,94 HRK
292369 LJUBA TRKULJA Udbina Ličko-senjska 2016 16.079,42 HRK
208164 KARAKAŠ MILE Udbina Ličko-senjska 2016 58.097,27 HRK
205476 DOPUĐA BOŽIDAR Udbina Ličko-senjska 2016 34.001,32 HRK
205626 LUKIĆ DANILO Udbina Ličko-senjska 2016 15.856,01 HRK
205630 MAJSTOROVIĆ RANKO Udbina Ličko-senjska 2016 56.692,63 HRK
205669 DURMIĆ MARINKA Udbina Ličko-senjska 2016 33.128,00 HRK
147415 BANJEGLAV DUŠANKA Udbina Ličko-senjska 2016 20.163,56 HRK
234560 NIJE PRIMJENJIVO Udbina Ličko-senjska 2016 4.134,91 HRK
489628 MATANIĆ KATA Udbina Ličko-senjska 2016 12.548,60 HRK
167358 ĐUKIĆ GENO Udbina Ličko-senjska 2016 6.622,88 HRK
167509 OPALIĆ GOJKO Udbina Ličko-senjska 2016 48.367,58 HRK
486667 ŠTAMPAR KATA Udbina Ličko-senjska 2016 16.152,33 HRK
301198 MALJIĆ MATO Udbina Ličko-senjska 2016 121.610,10 HRK
116384 DRAGAŠ JOVO Udbina Ličko-senjska 2016 55.723,44 HRK
23868 KALANJ NIKOLA Udbina Ličko-senjska 2016 174.380,18 HRK
505394 ŠKORIĆ MIODRAG Udbina Ličko-senjska 2016 41.807,88 HRK
505516 DANE POZNANOVIĆ Udbina Ličko-senjska 2016 8.890,18 HRK
316184 NADA CARIĆ Udbina Ličko-senjska 2016 67.003,44 HRK
209288 BEGIĆ ANITA Udbina Ličko-senjska 2016 68.783,46 HRK
44185 GALOVIĆ BORISLAV Udbina Ličko-senjska 2016 30.997,77 HRK
42102 JAVOR NIKOLA Udbina Ličko-senjska 2016 43.598,54 HRK
122960 KOSOVAC BOGDAN Udbina Ličko-senjska 2016 16.941,59 HRK
Ukupno rezultata 222