Isplate za financijsku godinu 2016.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
514606 IVICA SMOLČIĆ Novi Vinodolski Primorsko-goranska 2016 10.330,12 HRK
514646 NIJE PRIMJENJIVO Štefanje Bjelovarsko-bilogorska 2016 1.909,99 HRK
515181 TUČEK, OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska 2016 38.718,79 HRK
515572 NIJE PRIMJENJIVO Konjščina Krapinsko-zagorska 2016 1.815,66 HRK
497984 NIJE PRIMJENJIVO Funtana Istarska 2016 281,35 HRK
498092 IVAN HANŽIĆ Zabok Krapinsko-zagorska 2016 5.674,81 HRK
505166 NIJE PRIMJENJIVO Varaždin Varaždinska 2016 3.033,14 HRK
508777 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ilija Varaždinska 2016 2.964,10 HRK
508816 NIJE PRIMJENJIVO Ilok Vukovarsko-srijemska 2016 710,88 HRK
508835 NIJE PRIMJENJIVO Stari Mikanovci Vukovarsko-srijemska 2016 324,46 HRK
508868 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 220,16 HRK
508891 NIJE PRIMJENJIVO Novigrad Podravski Koprivničko-križevačka 2016 623,50 HRK
508984 NIJE PRIMJENJIVO Glina Sisačko-moslavačka 2016 1.043,00 HRK
509017 NIJE PRIMJENJIVO Sveta Nedelja Istarska 2016 647,52 HRK
509070 NIJE PRIMJENJIVO Novi Marof Varaždinska 2016 1.000,00 HRK
509487 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Petar Orehovec Koprivničko-križevačka 2016 4.434,27 HRK
509653 IVAN OBADIĆ Mala Subotica Međimurska 2016 28.700,40 HRK
509818 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 3.693,05 HRK
509830 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2016 4.254,30 HRK
509944 DANIJEL HORVATIĆ Dubrava Zagrebačka 2016 191.930,41 HRK
510104 NIJE PRIMJENJIVO Lipik Požeško-slavonska 2016 3.275,42 HRK
510229 ANTE IVIĆ Unešić Šibensko-kninska 2016 130.764,22 HRK
496569 ADŽIĆ JOSIP Požega Požeško-slavonska 2016 7.205,56 HRK
497037 MARČETIĆ MARIJA Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2016 11.636,75 HRK
497101 NIJE PRIMJENJIVO Sisak Sisačko-moslavačka 2016 4.278,12 HRK
497135 DORBIĆ ANKA Pleternica Požeško-slavonska 2016 5.352,45 HRK
497195 RUPE SNJEŽANA Sokolovac Koprivničko-križevačka 2016 11.298,80 HRK
497210 NIJE PRIMJENJIVO Murter Šibensko-kninska 2016 4.492,19 HRK
512519 NIJE PRIMJENJIVO Korčula Dubrovačko-neretvanska 2016 4.370,58 HRK
512970 ZDENKO ŠIMETIĆ Lupoglav Istarska 2016 18.580,23 HRK
513556 NIJE PRIMJENJIVO Prelog Međimurska 2016 4.906,98 HRK
513773 NIJE PRIMJENJIVO Sisak Sisačko-moslavačka 2016 2.356,72 HRK
514309 MIRJANA KOVAČIĆ Gorjani Osječko-baranjska 2016 11.844,11 HRK
514926 NIJE PRIMJENJIVO Drnje Koprivničko-križevačka 2016 2.409,55 HRK
515320 NIJE PRIMJENJIVO Satnica Đakovačka Osječko-baranjska 2016 1.835,93 HRK
497744 NIJE PRIMJENJIVO Mali Lošinj Primorsko-goranska 2016 1.297,56 HRK
497872 MORSKI RIBOLOV MIRKO MILOŠ Poreč Istarska 2016 5.702,04 HRK
498070 GOSPODARSKI RIBOLOV NIKICA PEKIĆ Mali Lošinj Primorsko-goranska 2016 10.026,07 HRK
498170 GALOVIĆ MARKO Kutina Sisačko-moslavačka 2016 28.526,87 HRK
510347 OBRT ZA MORSKI RIBOLOV ˝PAMA˝ Funtana Istarska 2016 10.228,13 HRK
510363 NIJE PRIMJENJIVO Vukovar Vukovarsko-srijemska 2016 755,82 HRK
510537 HRVATSKI KONJIČKI SAVEZ Zagreb Grad Zagreb 2016 13.854,12 HRK
510540 KONJIČKI KLUB KAROCA Zagreb Grad Zagreb 2016 29.098,21 HRK
510822 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2016 4.228,25 HRK
510874 STEVO HERCEG Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2016 12.145,07 HRK
510883 MIROSLAV KLOBUČAR Donji Lapac Ličko-senjska 2016 6.340,71 HRK
510963 SIMON PRENKOVIĆ Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2016 5.166,20 HRK
510966 MATKO PERKOVIĆ Čeminac Osječko-baranjska 2016 36.175,43 HRK
511013 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 2.384,69 HRK
480942 KOŽAR PAVAO Đurđenovac Osječko-baranjska 2016 5.744,82 HRK
480951 POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO "KOZJAK" Belica Međimurska 2016 70.449,64 HRK
481126 OBRT NADALINA Kaštela Splitsko-dalmatinska 2016 597.501,44 HRK
481216 PONTA LUKE D.O.O. Ston Dubrovačko-neretvanska 2016 84.230,90 HRK
481243 BIGAJ D.O.O. Mošćenička Draga Primorsko-goranska 2016 351.914,13 HRK
481266 RIBA PLUS D.O.O. Zagreb Grad Zagreb 2016 248.971,28 HRK
481267 SRDELA D.O.O. Supetar Splitsko-dalmatinska 2016 13.845,70 HRK
497387 PERKIĆ NADA Rab Primorsko-goranska 2016 25.582,16 HRK
497505 VINCETIĆ NADA Bošnjaci Vukovarsko-srijemska 2016 12.533,62 HRK
512377 NIJE PRIMJENJIVO Osijek Osječko-baranjska 2016 1.523,38 HRK
512427 MARINKO ŽDRALOVIĆ Jasenovac Sisačko-moslavačka 2016 5.373,13 HRK
512476 NIJE PRIMJENJIVO Gunja Vukovarsko-srijemska 2016 1.676,44 HRK
513355 MIRJANA JAGAČIĆ Popovača Sisačko-moslavačka 2016 5.367,34 HRK
513505 STIPE SOKOLIĆ Gospić Ličko-senjska 2016 13.346,61 HRK
513662 GRADIMIR ĆAĆIĆ Osijek Osječko-baranjska 2016 15.626,49 HRK
497786 OBRT"M&M" Dugi Rat Splitsko-dalmatinska 2016 47.338,82 HRK
498019 NIKOLA KUNIĆ Slunj Karlovačka 2016 6.717,85 HRK
498139 DERVIŠEVIĆ MIRSAD Cetingrad Karlovačka 2016 13.247,33 HRK
498148 NIJE PRIMJENJIVO Rab Primorsko-goranska 2016 3.170,64 HRK
498228 RUDAŠ JOSIPA Križevci Koprivničko-križevačka 2016 41.032,72 HRK
481417 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 850,00 HRK
495281 NIJE PRIMJENJIVO Vukovar Vukovarsko-srijemska 2016 2.712,97 HRK
511081 NIJE PRIMJENJIVO Varaždin Varaždinska 2016 663,12 HRK
511159 JOSIP MILOŠ Podravske Sesvete Koprivničko-križevačka 2016 27.782,67 HRK
511466 NIJE PRIMJENJIVO Pleternica Požeško-slavonska 2016 1.433,85 HRK
511474 NIJE PRIMJENJIVO Duga Resa Karlovačka 2016 4.601,28 HRK
511500 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2016 4.285,41 HRK
511501 CVETA VLADISAVLJEVIĆ Vukovar Vukovarsko-srijemska 2016 25.812,36 HRK
511518 VLADIMIR MILEK Popovača Sisačko-moslavačka 2016 33.566,06 HRK
511567 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 478,73 HRK
511857 "DANIJEL" OBRT ZA POLJOPRIVREDU Garešnica Bjelovarsko-bilogorska 2016 53.110,14 HRK
511911 NIJE PRIMJENJIVO Gola Koprivničko-križevačka 2016 4.358,99 HRK
512069 NIJE PRIMJENJIVO Brodski Stupnik Brodsko-posavska 2016 341,09 HRK
512127 JOSIP BAČIĆ Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2016 6.706,21 HRK
512379 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 1.523,38 HRK
512387 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 2.888,79 HRK
512470 DRAGO MATASOVIĆ Gundinci Brodsko-posavska 2016 125.154,40 HRK
512818 NIJE PRIMJENJIVO Bebrina Brodsko-posavska 2016 3.749,16 HRK
512964 APIVITAL J.D.O.O. Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2016 54.200,00 HRK
513028 NIJE PRIMJENJIVO Sinj Splitsko-dalmatinska 2016 1.187,00 HRK
513047 TANJA RAJCI Cres Primorsko-goranska 2016 203.161,79 HRK
513077 MILKA VORKAPIĆ Plaški Karlovačka 2016 8.339,74 HRK
513507 STJEPKO SVETINA Zagreb Grad Zagreb 2016 8.775,12 HRK
513731 JOSIP VUKOVIĆ Zagreb Grad Zagreb 2016 5.457,52 HRK
513871 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Lovreč Istarska 2016 3.497,78 HRK
514142 ČUVARI STARIH ZANATA Kneževi Vinogradi Osječko-baranjska 2016 9.125,00 HRK
505908 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2016 1.510,31 HRK
505926 NIJE PRIMJENJIVO Karlovac Karlovačka 2016 3.982,57 HRK
506042 ĐURO GVOJIĆ Zagreb Grad Zagreb 2016 8.738,53 HRK
506050 DAVOR HUĐIN Orle Zagrebačka 2016 10.449,95 HRK
506076 LJUBICA SULJADA Zagreb Grad Zagreb 2016 9.376,30 HRK
Ukupno rezultata 103194