Isplate za financijsku godinu 2016.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
501641 BUŽAN BRANKO Orle Zagrebačka 2016 16.496,90 HRK
508699 NIJE PRIMJENJIVO Split Splitsko-dalmatinska 2016 366,28 HRK
488151 BRKOVIĆ DARIO Mihovljan Krapinsko-zagorska 2016 6.688,78 HRK
488238 NIJE PRIMJENJIVO Zadar Zadarska 2016 367,80 HRK
488243 KIKIĆ ALEN Oriovac Brodsko-posavska 2016 22.579,47 HRK
488430 NIJE PRIMJENJIVO Stupnik Zagrebačka 2016 2.268,44 HRK
488595 ČATIĆ ZLATKO Sisak Sisačko-moslavačka 2016 5.779,50 HRK
488728 JUZBAŠIĆ DARIO Slavonski Brod Brodsko-posavska 2016 9.320,60 HRK
488981 DELIĆ SAŠA Udbina Ličko-senjska 2016 468.250,81 HRK
489003 KUČKO IVICA Jesenje Krapinsko-zagorska 2016 7.691,09 HRK
489062 MIKŠA ŽELJKO Gradec Zagrebačka 2016 9.699,42 HRK
489088 GAĆARIĆ MARIJA Drenovci Vukovarsko-srijemska 2016 28.318,17 HRK
489146 NIJE PRIMJENJIVO Pregrada Krapinsko-zagorska 2016 3.194,78 HRK
489205 NIJE PRIMJENJIVO Đakovo Osječko-baranjska 2016 1.999,11 HRK
501907 MATEO PUTAK Končanica Bjelovarsko-bilogorska 2016 9.115,61 HRK
502073 NIJE PRIMJENJIVO Vodice Šibensko-kninska 2016 2.481,43 HRK
502200 MARIO ŠOŠTARIĆ Jesenje Krapinsko-zagorska 2016 8.023,27 HRK
502217 IVO KIRIN Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2016 9.172,77 HRK
503995 MARIJA RUŠNOV Tompojevci Vukovarsko-srijemska 2016 67.258,53 HRK
504030 EKO SOLAR KALISTOVIĆ D.O.O. Drenovci Vukovarsko-srijemska 2016 19.760,63 HRK
504047 LUKA PEIČIĆ Cerna Vukovarsko-srijemska 2016 58.506,44 HRK
504128 NIJE PRIMJENJIVO Kutina Sisačko-moslavačka 2016 305,00 HRK
504197 NIJE PRIMJENJIVO Zadar Zadarska 2016 3.829,70 HRK
504245 MARIO MILAT Blato Dubrovačko-neretvanska 2016 10.139,92 HRK
504297 NIJE PRIMJENJIVO Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska 2016 3.622,50 HRK
504421 NIKOLA KOSTELAC Otočac Ličko-senjska 2016 18.252,35 HRK
504473 NIJE PRIMJENJIVO Zadar Zadarska 2016 533,97 HRK
504556 NIJE PRIMJENJIVO Vinkovci Vukovarsko-srijemska 2016 2.443,94 HRK
504640 MARKOVIĆ TOMISLAV Otočac Ličko-senjska 2016 12.772,57 HRK
504679 NIJE PRIMJENJIVO Mursko Središće Međimurska 2016 1.505,46 HRK
504865 ANA BROZINA Kanfanar Istarska 2016 10.245,08 HRK
504905 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2016 3.529,69 HRK
511142 MILOŠ MUSULIN Vojnić Karlovačka 2016 40.154,26 HRK
511550 ROBERT REŠETAR Klenovnik Varaždinska 2016 6.436,14 HRK
511566 GRGUR DOBRIĆ Lovinac Ličko-senjska 2016 183.450,13 HRK
506357 NIJE PRIMJENJIVO Velika Gorica Zagrebačka 2016 2.412,45 HRK
506442 NIJE PRIMJENJIVO Petrinja Sisačko-moslavačka 2016 2.934,61 HRK
497116 RAOS ZLATKA Split Splitsko-dalmatinska 2016 6.716,70 HRK
497272 MELIUS PROMET D.O.O. Kutina Sisačko-moslavačka 2016 10.022,99 HRK
497280 JELIĆ MIRA Rijeka Primorsko-goranska 2016 11.707,80 HRK
497307 PAVLOVIĆ JOSIP Jakšić Požeško-slavonska 2016 22.418,23 HRK
497325 ČERVAR FUMA Kanfanar Istarska 2016 27.977,73 HRK
497422 NIJE PRIMJENJIVO Ogulin Karlovačka 2016 184,13 HRK
497589 VOLAREVIĆ ANĐELKA Rovinj Istarska 2016 8.941,18 HRK
497642 VALOR MUSTI D.O.O. Split Splitsko-dalmatinska 2016 73.243,87 HRK
497810 OBRT"VIKTORIA" Split Splitsko-dalmatinska 2016 7.505,45 HRK
497823 MORSKI RIBOLOV ANTON DORIĆ Ližnjan Istarska 2016 10.271,53 HRK
498052 MIRCONI D. O. O. Rovinj Istarska 2016 56.211,98 HRK
498126 RIBARSKI OBRT MORE Kraljevica Primorsko-goranska 2016 30.295,18 HRK
498324 NIJE PRIMJENJIVO Duga Resa Karlovačka 2016 2.992,11 HRK
498411 DALIBOR BOŽIĆ Trpinja Vukovarsko-srijemska 2016 11.217,07 HRK
515959 NIJE PRIMJENJIVO Pregrada Krapinsko-zagorska 2016 552,80 HRK
516049 NIJE PRIMJENJIVO Rijeka Primorsko-goranska 2016 108,14 HRK
516284 NIJE PRIMJENJIVO Karojba Istarska 2016 1.040,00 HRK
516416 NIJE PRIMJENJIVO Novska Sisačko-moslavačka 2016 34,75 HRK
516761 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2016 539,36 HRK
506716 IVICA HAVIDIĆ Tompojevci Vukovarsko-srijemska 2016 44.759,61 HRK
507102 TRGOVAČKI OBRT " JASTOG " Rijeka Primorsko-goranska 2016 8.231,98 HRK
508327 NIJE PRIMJENJIVO Rešetari Brodsko-posavska 2016 626,16 HRK
508454 NIJE PRIMJENJIVO Prgomet Splitsko-dalmatinska 2016 1.618,80 HRK
508470 NIJE PRIMJENJIVO Zadar Zadarska 2016 757,06 HRK
508553 NIJE PRIMJENJIVO Slavonski Brod Brodsko-posavska 2016 216,30 HRK
508588 NIJE PRIMJENJIVO Draganić Karlovačka 2016 375,00 HRK
508605 NIJE PRIMJENJIVO Lepoglava Varaždinska 2016 517,62 HRK
508612 NIJE PRIMJENJIVO Drenovci Vukovarsko-srijemska 2016 1.478,94 HRK
508670 NIJE PRIMJENJIVO Split Splitsko-dalmatinska 2016 540,76 HRK
508686 NIJE PRIMJENJIVO Pregrada Krapinsko-zagorska 2016 331,68 HRK
500942 VASILJ DRČA Benkovac Zadarska 2016 9.103,59 HRK
500966 CAR ANTONIO Velika Gorica Zagrebačka 2016 8.432,63 HRK
501250 KRUNOSLAV MATEŠIĆ Netretić Karlovačka 2016 20.991,04 HRK
501351 POLJOPRIVREDNI OBRT VL. MIHAJLO LIPINČIĆ Drenovci Vukovarsko-srijemska 2016 156.646,83 HRK
501360 AGROVENERA D.O.O. Rijeka Primorsko-goranska 2016 147.153,45 HRK
501475 ĐURO ALADROVIĆ Brodski Stupnik Brodsko-posavska 2016 11.695,67 HRK
501560 ZORKA PRIBIČEVIĆ Hrvatska Kostajnica Sisačko-moslavačka 2016 13.278,87 HRK
501727 NIJE PRIMJENJIVO Blato Dubrovačko-neretvanska 2016 521,76 HRK
501837 NIJE PRIMJENJIVO Đakovo Osječko-baranjska 2016 2.756,75 HRK
488150 PRIUS FRUCTUS D.O.O. Šestanovac Splitsko-dalmatinska 2016 51.008,75 HRK
488188 JAMBRES DAVOR Vidovec Varaždinska 2016 9.199,47 HRK
488190 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2016 4.428,16 HRK
488192 JURKOVIĆ IVANJA Otočac Ličko-senjska 2016 13.879,23 HRK
488306 HRESTAK SINIŠA Pregrada Krapinsko-zagorska 2016 8.537,91 HRK
488489 NIJE PRIMJENJIVO Petrinja Sisačko-moslavačka 2016 2.465,98 HRK
488566 BUCAT LENKA Jelsa Splitsko-dalmatinska 2016 48.269,60 HRK
488676 RAK STJEPAN Draganić Karlovačka 2016 11.991,60 HRK
488700 IVEŠIĆ JANJA Sikirevci Brodsko-posavska 2016 6.031,44 HRK
488944 RADMAN VLADIMIR Zagreb Grad Zagreb 2016 34.259,66 HRK
488983 NIJE PRIMJENJIVO Zadar Zadarska 2016 3.264,70 HRK
489150 ROŠER ŠTEFANIJA Pregrada Krapinsko-zagorska 2016 7.576,55 HRK
501985 DINO KENJEREŠ Donji Kraljevec Međimurska 2016 41.041,44 HRK
502035 KATICA KRANJČEVIĆ Otočac Ličko-senjska 2016 8.693,51 HRK
502110 DRAGANA ĆURČIĆ Udbina Ličko-senjska 2016 21.503,51 HRK
502161 ĆURIĆ SUSANNA Slavonski Brod Brodsko-posavska 2016 23.200,00 HRK
502172 NIJE PRIMJENJIVO Nedelišće Međimurska 2016 3.923,77 HRK
508839 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2016 521,80 HRK
504936 NIJE PRIMJENJIVO Vinkovci Vukovarsko-srijemska 2016 2.488,75 HRK
504951 MATE VIDOV Zadar Zadarska 2016 67.592,68 HRK
505027 VRANEK DARKO Rugvica Zagrebačka 2016 11.165,32 HRK
505046 STOČEK POLJOPRIVREDNI OBRT, VL. STJEPAN STOČEK Novska Sisačko-moslavačka 2016 256.251,47 HRK
505130 SOKA ČOP Rijeka Primorsko-goranska 2016 24.470,68 HRK
511643 JOŽE ŽELJEŽNJAK Ribnik Karlovačka 2016 12.117,60 HRK
Ukupno rezultata 103194