Isplate za financijsku godinu 2016.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
139534 SMOLČIĆ MIHAJLO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 5.022,77 HRK
398019 KATICA ČOLAKOVAC Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 18.772,42 HRK
199448 MATINAC TOMISLAV Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 121.678,16 HRK
199456 DUBRAVAC MARIO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 19.995,55 HRK
481627 JOSIP STOJANOVIĆ Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 12.420,55 HRK
202283 DUGALIĆ IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 161.549,81 HRK
141287 IVANKOVIĆ PETAR Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 423.589,85 HRK
161949 DUGALIĆ ĐURO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 46.594,94 HRK
207972 STOJANOVIĆ EVA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 27.781,89 HRK
145033 NIKOLIĆ MATO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 133.914,74 HRK
148190 AĐAMIĆ PETAR Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 5.619,06 HRK
199295 LUKAČEVIĆ IVICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 10.265,13 HRK
493546 JELIĆ MARKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 13.184,74 HRK
493663 JELIĆ VINKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 17.610,74 HRK
150310 ŠIMPF ANICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 13.341,56 HRK
176400 KOLIK MANDICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 67.785,19 HRK
176402 KOLIK ĐURO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 16.003,71 HRK
186011 NIJE PRIMJENJIVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 3.296,24 HRK
164285 JOVANOVAC ANTUN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 7.522,06 HRK
164891 MERDŽAN NADA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 22.382,30 HRK
500302 MATINAC JOSIP Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 159.591,74 HRK
43685 MARTINOVIĆ ZVONKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 37.400,83 HRK
151881 JOVANOVAC BRANKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 258.932,95 HRK
42892 JOVANOVAC FRANJO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 23.119,25 HRK
503386 MARIO ČIČAK Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 16.272,26 HRK
515663 NIJE PRIMJENJIVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 4.460,13 HRK
45515 NIJE PRIMJENJIVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 3.712,33 HRK
500379 IVANŠIĆ MARKICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 150.423,37 HRK
138978 DRETVIĆ MARTIN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 24.862,35 HRK
30732 MIKINAC MARTIN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 214.567,83 HRK
30811 MIKINAC LJUBICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 42.938,50 HRK
30828 MIKULIĆ MARKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 9.729,15 HRK
140053 NIJE PRIMJENJIVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 3.726,26 HRK
488491 IVANKOVIĆ NIKOLA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 221.690,69 HRK
32294 PARAŠILOVAC ANTUN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 28.983,77 HRK
32312 PARAŠILOVAC KATA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 5.273,90 HRK
70689 JOVANOVAC MARICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 175.406,68 HRK
51012 IVANKOVIĆ IVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 278.054,62 HRK
105981 BLAGOJEVIĆ DUŠAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 7.041,19 HRK
20866 NIJE PRIMJENJIVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 2.595,64 HRK
20910 PERKOVIĆ IVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 9.982,62 HRK
20972 DUGALIĆ ĐURO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 291.362,92 HRK
21100 MAKAREVIĆ MARTIN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 18.640,41 HRK
100842 BOŠNJAK IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 45.521,60 HRK
100845 JOSIPOVIĆ NENAD Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 11.239,23 HRK
34547 KADIĆ MARTIN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 21.122,04 HRK
39511 IVANŠIĆ IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 25.497,72 HRK
127848 JOVANOVAC IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 135.597,99 HRK
131548 MAKAREVIĆ IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 25.448,13 HRK
131900 IVANKOVIĆ VLADO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 43.509,35 HRK
38055 MATINAC RUŽA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 10.389,85 HRK
52760 NIJE PRIMJENJIVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 4.112,35 HRK
52872 "RASADNIK UKRASNOG BILJA - ĐURO JOVANOVAC"GRADIŠTE Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 72.582,20 HRK
21515 STOJANOVIĆ IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 17.736,40 HRK
21626 STOJANOVIĆ PETAR Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 76.347,61 HRK
128422 DŽAJA ANTUN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 49.446,14 HRK
119702 JANKOVIĆ DRAŽEN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 118.579,13 HRK
19861 IVANŠIĆ ĐURO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 17.328,40 HRK
40778 JOVANOVAC ANDRIJA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 32.145,43 HRK
53336 BABIĆ IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 104.157,53 HRK
Ukupno rezultata 160