Isplate za financijsku godinu 2016.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
970 ĐOGOLOVIĆ STJEPAN Požega Požeško-slavonska 2016 13.023,07 HRK
973 DRAGOBRATOVIĆ BRANKO Slivno Dubrovačko-neretvanska 2016 8.370,43 HRK
974 NIJE PRIMJENJIVO Marina Splitsko-dalmatinska 2016 4.300,71 HRK
976 ZRNIĆ ANKA Ogulin Karlovačka 2016 7.277,46 HRK
977 MUSTAPIĆ BRASLAV Slivno Dubrovačko-neretvanska 2016 5.011,04 HRK
979 MANOJLOVIĆ ILIJA Josipdol Karlovačka 2016 16.718,81 HRK
980 BOŽAN JOZO Marina Splitsko-dalmatinska 2016 11.175,62 HRK
981 NIJE PRIMJENJIVO Ogulin Karlovačka 2016 4.563,17 HRK
982 NIJE PRIMJENJIVO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2016 4.052,49 HRK
985 LELAS DOMINIK Koška Osječko-baranjska 2016 36.286,94 HRK
988 RADULOVIĆ NEDJELJKA Ogulin Karlovačka 2016 14.413,65 HRK
989 VUJNOVIĆ ANA Ogulin Karlovačka 2016 7.670,76 HRK
990 STARČEVIĆ ZDENKO Pleternica Požeško-slavonska 2016 13.056,87 HRK
992 VRBANIĆ MARIJA Donji Miholjac Osječko-baranjska 2016 14.250,25 HRK
993 HORVAT ZORISLAV Magadenovac Osječko-baranjska 2016 154.605,04 HRK
997 CRNČAN MARIO Viljevo Osječko-baranjska 2016 21.562,44 HRK
998 FILIPOVIĆ MATKO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2016 7.790,36 HRK
999 GUBA DARIO Donji Miholjac Osječko-baranjska 2016 22.541,52 HRK
1001 POPOVIĆ MARIJA Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2016 10.062,07 HRK
1002 JURAČIĆ RENATO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2016 15.015,04 HRK
1003 NIJE PRIMJENJIVO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2016 4.336,92 HRK
1004 ŠPANJIĆ NIKOLA Pojezerje Dubrovačko-neretvanska 2016 10.766,68 HRK
1005 KURAN NEDILJKO Pojezerje Dubrovačko-neretvanska 2016 6.197,27 HRK
1006 NIJE PRIMJENJIVO Ploče Dubrovačko-neretvanska 2016 3.083,49 HRK
1008 NIJE PRIMJENJIVO Valpovo Osječko-baranjska 2016 648,86 HRK
1010 JURAČIĆ IVAN Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2016 26.868,94 HRK
1011 ČULJAK IVICA Požega Požeško-slavonska 2016 28.753,24 HRK
1013 MUSTAPIĆ GORAN Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2016 10.465,21 HRK
1015 BUSAK PETAR Velika Gorica Zagrebačka 2016 5.861,04 HRK
1017 CURIĆ BRANKO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2016 18.081,87 HRK
1019 PETROVIĆ DAMIR Marijanci Osječko-baranjska 2016 44.408,82 HRK
1020 NIJE PRIMJENJIVO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2016 4.043,19 HRK
1021 NIJE PRIMJENJIVO Trogir Splitsko-dalmatinska 2016 3.423,52 HRK
1022 NJIVE D.O.O. Našice Osječko-baranjska 2016 888.699,58 HRK
1023 NIJE PRIMJENJIVO Marina Splitsko-dalmatinska 2016 3.641,50 HRK
1024 NIJE PRIMJENJIVO Oroslavje Krapinsko-zagorska 2016 4.489,09 HRK
1026 VUKOVIĆ ŽELJKO Oroslavje Krapinsko-zagorska 2016 50.849,77 HRK
1027 NIJE PRIMJENJIVO Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska 2016 3.327,53 HRK
1029 ŠPOLJAR MLADEN Gola Koprivničko-križevačka 2016 149.508,04 HRK
1030 HAMPL IVAN Pleternica Požeško-slavonska 2016 19.985,24 HRK
1032 NAKIĆ MARTINA Nova Rača Bjelovarsko-bilogorska 2016 17.621,49 HRK
1034 NOVOSELAC JOSIP Bizovac Osječko-baranjska 2016 42.140,23 HRK
1035 ČALOŠEVIĆ STEVAN Erdut Osječko-baranjska 2016 21.371,27 HRK
1036 GRČIĆ NIKOLA Erdut Osječko-baranjska 2016 13.883,32 HRK
1037 KARAVUKOVAC MILAN Erdut Osječko-baranjska 2016 31.327,53 HRK
1038 NIJE PRIMJENJIVO Požega Požeško-slavonska 2016 2.347,31 HRK
1041 ALEKSIĆ NJEGOVAN Brestovac Požeško-slavonska 2016 53.679,64 HRK
1042 STOJANOVIĆ MILENKO Okučani Brodsko-posavska 2016 7.744,73 HRK
1044 MARIĆ ZDRAVKO Erdut Osječko-baranjska 2016 16.457,38 HRK
1045 ŠIMČIK TIHOMIR Požega Požeško-slavonska 2016 51.851,95 HRK
1049 PO "RADOČAJ" Vođinci Vukovarsko-srijemska 2016 150.411,06 HRK
1051 STOJČEVIĆ KRUNO Brestovac Požeško-slavonska 2016 19.463,09 HRK
1052 ŠOKČEVIĆ ANĐELKO Stari Jankovci Vukovarsko-srijemska 2016 7.093,20 HRK
1053 TUMPAK MILJENKO Vrbovec Zagrebačka 2016 362.670,19 HRK
1054 JURIŠIĆ MILAN Požega Požeško-slavonska 2016 9.529,11 HRK
1055 POSAVČEVIĆ TOMISLAV Đakovo Osječko-baranjska 2016 11.515,30 HRK
1056 HORVAT GORAN Magadenovac Osječko-baranjska 2016 101.664,89 HRK
1058 NIJE PRIMJENJIVO Gorjani Osječko-baranjska 2016 4.517,23 HRK
1060 MAJOR NEDELJKA Podravska Moslavina Osječko-baranjska 2016 11.905,84 HRK
1061 HEĆIMOVIĆ IVAN Jakšić Požeško-slavonska 2016 17.879,42 HRK
1062 JOGUN MILAN Kaptol Požeško-slavonska 2016 9.658,22 HRK
1065 NIJE PRIMJENJIVO Čaglin Požeško-slavonska 2016 3.767,03 HRK
1068 STOJNOVIĆ MIRKO Kutjevo Požeško-slavonska 2016 8.485,25 HRK
1069 KAPL DRAGUTIN Požega Požeško-slavonska 2016 24.358,31 HRK
1070 ĐURINA MIRA Kutjevo Požeško-slavonska 2016 9.141,29 HRK
1071 NIKOLA LALIĆ Plitvička Jezera Ličko-senjska 2016 14.161,23 HRK
1073 NIJE PRIMJENJIVO Magadenovac Osječko-baranjska 2016 4.395,25 HRK
1074 BUNJEVAC ŽELJKO Velika Požeško-slavonska 2016 13.968,81 HRK
1077 NIJE PRIMJENJIVO Kutjevo Požeško-slavonska 2016 834,16 HRK
1081 NIJE PRIMJENJIVO Kutjevo Požeško-slavonska 2016 3.996,68 HRK
1082 NIJE PRIMJENJIVO Brestovac Požeško-slavonska 2016 3.264,70 HRK
1083 NIJE PRIMJENJIVO Kaptol Požeško-slavonska 2016 4.282,59 HRK
1084 MUDRI PETAR Donji Andrijevci Brodsko-posavska 2016 112.702,94 HRK
1086 NIJE PRIMJENJIVO Marijanci Osječko-baranjska 2016 3.604,77 HRK
1091 MIKEC TOMISLAV Gradec Zagrebačka 2016 88.885,56 HRK
1092 NIJE PRIMJENJIVO Budinščina Krapinsko-zagorska 2016 3.986,82 HRK
1093 GORIČKI BOŽIDAR Konjščina Krapinsko-zagorska 2016 7.404,08 HRK
1094 RAMAČ MIROSLAV Đakovo Osječko-baranjska 2016 15.420,73 HRK
1096 NIJE PRIMJENJIVO Slivno Dubrovačko-neretvanska 2016 2.672,67 HRK
1097 NIJE PRIMJENJIVO Đakovo Osječko-baranjska 2016 2.728,28 HRK
1099 DRAGOBRATOVIĆ DRAGAN Slivno Dubrovačko-neretvanska 2016 19.403,33 HRK
1100 PUKLAVEC VLADIMIR Donji Martijanec Varaždinska 2016 91.502,21 HRK
1101 LOVRIĆ SMILJANA Drniš Šibensko-kninska 2016 15.618,23 HRK
1103 DRAGOBRATOVIĆ DRAGOMIR Slivno Dubrovačko-neretvanska 2016 8.706,94 HRK
1104 NIJE PRIMJENJIVO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2016 3.684,29 HRK
1107 KISELJAK IVAN Kloštar Ivanić Zagrebačka 2016 6.775,16 HRK
1108 GLAVAČIĆ DRAŽENKA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2016 7.767,71 HRK
1109 FRIDL DRAGO Đurđenovac Osječko-baranjska 2016 12.901,93 HRK
1114 DEAK TEREZIJA Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2016 11.500,58 HRK
1115 KLJAK VLADIMIR Kloštar Ivanić Zagrebačka 2016 23.706,92 HRK
1119 MATKER BRANKO Ivanić-Grad Zagrebačka 2016 22.225,53 HRK
1120 POJE ZDENKA Križ Zagrebačka 2016 19.494,55 HRK
1121 SUČEC STJEPAN Orle Zagrebačka 2016 7.041,20 HRK
1122 PRESEČKI MILJENKO Vidovec Varaždinska 2016 14.646,86 HRK
1124 ANTOLOVIĆ MARICA Kravarsko Zagrebačka 2016 39.627,90 HRK
1125 PTIČEK STEVO Đurđenovac Osječko-baranjska 2016 37.057,07 HRK
1126 PTIČEK DALIBOR Đurđenovac Osječko-baranjska 2016 59.006,24 HRK
1127 ANTOLOVIĆ IVAN Kravarsko Zagrebačka 2016 30.291,69 HRK
1128 NIJE PRIMJENJIVO Našice Osječko-baranjska 2016 4.672,47 HRK
1129 PETRINIĆ DINKO Mali Lošinj Primorsko-goranska 2016 29.602,72 HRK
Ukupno rezultata 103194