Isplate za financijsku godinu 2016.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
504342 NIJE PRIMJENJIVO Gračac Zadarska 2016 1.217,92 HRK
501734 NIKOLA LAJIĆ Gračac Zadarska 2016 10.245,32 HRK
501882 NIJE PRIMJENJIVO Gračac Zadarska 2016 1.993,90 HRK
219451 ĆUK PETAR Gračac Zadarska 2016 53.074,40 HRK
95629 MILAN AGBABA Gračac Zadarska 2016 46.611,40 HRK
91949 MANDIĆ PETAR Gračac Zadarska 2016 123.945,35 HRK
505708 DUJO MATIJEVIĆ Gračac Zadarska 2016 33.082,45 HRK
362336 MIRA GAĆEŠA Gračac Zadarska 2016 18.803,19 HRK
167764 PERIĆ MILORAD Gračac Zadarska 2016 9.741,71 HRK
172403 BASTA DUŠAN Gračac Zadarska 2016 121.950,37 HRK
396548 ĆUBELIĆ ANA Gračac Zadarska 2016 11.421,61 HRK
234784 CVJETKOVIĆ PAJO Gračac Zadarska 2016 19.760,39 HRK
465427 NIJE PRIMJENJIVO Gračac Zadarska 2016 540,70 HRK
481685 POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA VEDA GRAČAC Gračac Zadarska 2016 15.040,47 HRK
483646 DAMJANOVIĆ MILAN Gračac Zadarska 2016 9.810,90 HRK
207687 NIJE PRIMJENJIVO Gračac Zadarska 2016 3.219,87 HRK
207760 MANDIĆ ALEKSANDAR Gračac Zadarska 2016 37.591,85 HRK
162018 VOJNOVIĆ DANE Gračac Zadarska 2016 17.827,97 HRK
240406 VESELINOVIĆ BOGDAN Gračac Zadarska 2016 12.496,89 HRK
209770 NIJE PRIMJENJIVO Gračac Zadarska 2016 1.426,06 HRK
209771 BRKLJAČ DANE Gračac Zadarska 2016 16.517,62 HRK
490390 GAĆEŠA ILIJA Gračac Zadarska 2016 18.527,83 HRK
148019 GRBIĆ MANOJLO Gračac Zadarska 2016 19.966,47 HRK
209636 DRAGOSAVAC DUŠAN Gračac Zadarska 2016 79.679,47 HRK
209638 MUNIŽABA ĐURO Gračac Zadarska 2016 73.041,00 HRK
209691 BLANUŠA JOVO Gračac Zadarska 2016 36.263,04 HRK
181300 VUČKOVIĆ BOŽO Gračac Zadarska 2016 39.454,98 HRK
232940 DUBAJIĆ PETAR Gračac Zadarska 2016 145.985,43 HRK
496475 BABIĆ JURICA Gračac Zadarska 2016 59.192,51 HRK
107045 GAĆEŠA BRANKO Gračac Zadarska 2016 59.622,42 HRK
80111 BUDIMIR MILAN Gračac Zadarska 2016 7.788,67 HRK
238691 MANDIĆ DANE Gračac Zadarska 2016 71.864,70 HRK
99141 KRTINIĆ NIKOLA Gračac Zadarska 2016 27.651,03 HRK
159279 PUALIĆ MILENA Gračac Zadarska 2016 185.554,74 HRK
208412 DROBAC ZORAN Gračac Zadarska 2016 8.175,90 HRK
500827 BASTA RADOJKA Gračac Zadarska 2016 12.351,23 HRK
208999 MANOJLOVIĆ MARKO Gračac Zadarska 2016 197.221,40 HRK
209012 ILIĆ JOVICA Gračac Zadarska 2016 31.469,57 HRK
185548 CERJANAC DAMIR Gračac Zadarska 2016 7.608,60 HRK
184514 MILJUŠ BOŽO Gračac Zadarska 2016 26.922,00 HRK
379810 NIJE PRIMJENJIVO Gračac Zadarska 2016 1.260,00 HRK
515921 NIJE PRIMJENJIVO Gračac Zadarska 2016 1.081,44 HRK
145738 NIJE PRIMJENJIVO Gračac Zadarska 2016 2.678,05 HRK
503813 DAMIR KNEŽEVIĆ Gračac Zadarska 2016 15.184,16 HRK
504972 MILE VRKLJAN Gračac Zadarska 2016 12.823,79 HRK
503980 DUŠAN PILIPOVIĆ Gračac Zadarska 2016 13.915,55 HRK
503985 DRČA DRAGA Gračac Zadarska 2016 39.015,02 HRK
494246 BLANUŠA-DRAGOSAVAC NADA Gračac Zadarska 2016 124.773,89 HRK
488314 DRAGOSAVAC DUŠANKA Gračac Zadarska 2016 23.998,42 HRK
495135 DAUTOVIĆ BOJAN Gračac Zadarska 2016 857.539,57 HRK
98677 ĐEKIĆ PAJO Gračac Zadarska 2016 10.962,77 HRK
98678 RODIĆ NIKOLA Gračac Zadarska 2016 19.318,95 HRK
190014 DUBAJIĆ ZORAN Gračac Zadarska 2016 45.616,39 HRK
98949 SUČEVIĆ SLAĐANA Gračac Zadarska 2016 46.837,39 HRK
103656 MATIJEVIĆ JOVICA Gračac Zadarska 2016 19.526,43 HRK
103671 DUBAJIĆ BOŽO Gračac Zadarska 2016 13.207,15 HRK
107667 SOVILJ PLEĆAŠ MILENA Gračac Zadarska 2016 58.551,76 HRK
107722 VEKIĆ ĐURO Gračac Zadarska 2016 39.605,44 HRK
101072 JOVO JOVANIĆ Gračac Zadarska 2016 13.119,86 HRK
101288 BOGDANOVIĆ ĐURO Gračac Zadarska 2016 17.266,09 HRK
481207 RIBARSTVO D.D. Gračac Zadarska 2016 439.320,00 HRK
481247 NOCLERIUS D.O.O. Gračac Zadarska 2016 797.567,39 HRK
111549 ĆOPIĆ RADE Gračac Zadarska 2016 25.071,73 HRK
88517 PILJA MIRKO Gračac Zadarska 2016 73.105,50 HRK
88671 ĐEKIĆ MILOŠ Gračac Zadarska 2016 19.819,30 HRK
96348 ZORIĆ BORO Gračac Zadarska 2016 24.684,06 HRK
101736 NIJE PRIMJENJIVO Gračac Zadarska 2016 1.081,44 HRK
101806 CVJETKOVIĆ RADOJKA Gračac Zadarska 2016 91.607,98 HRK
34394 ĆOPIĆ MIRA Gračac Zadarska 2016 37.778,85 HRK
110546 NIJE PRIMJENJIVO Gračac Zadarska 2016 4.276,56 HRK
133045 PAVKOVIĆ DUŠAN Gračac Zadarska 2016 21.627,43 HRK
89740 BORIVOJ BOŽIĆ Gračac Zadarska 2016 26.905,60 HRK
82506 NIJE PRIMJENJIVO Gračac Zadarska 2016 3.954,23 HRK
111394 RADE KRIČKOVIĆ Gračac Zadarska 2016 10.110,26 HRK
82896 KESIĆ MILENKO Gračac Zadarska 2016 62.617,72 HRK
98346 DUKIĆ JELENA Gračac Zadarska 2016 17.682,99 HRK
Ukupno rezultata 176