• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Suhopolje, 33410
  • Grad/Općina: Suhopolje
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 52,98 HRK 211,59 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 508,13 HRK 707,32 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 343,98 HRK 492,69 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 448,13 HRK 986,00 HRK
Ukupno 1.353,22 HRK 2.397,60 HRK