• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Pitomača, 33405
  • Grad/Općina: Pitomača
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 57,94 HRK 231,52 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 562,90 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 342,81 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 790,44 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 551,08 HRK 218,36 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 377,60 HRK 540,91 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 491,45 HRK 290,38 HRK
Ukupno 1.478,07 HRK 2.977,32 HRK