• Naziv: RIHTARIĆ STJEPAN
  • Naselje: Lobor, 49253
  • Grad/Općina: Lobor
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RIHTARIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 79,46 HRK 317,39 HRK
RIHTARIĆ STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 388,16 HRK 2.199,41 HRK
RIHTARIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 762,21 HRK 1.060,92 HRK
RIHTARIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 515,93 HRK 739,04 HRK
RIHTARIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 672,09 HRK 1.478,98 HRK
Ukupno 2.417,85 HRK 5.795,74 HRK