• Naziv: MATINAC ĐURO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATINAC ĐURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1.602,34 HRK 6.402,88 HRK
MATINAC ĐURO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 6.228,67 HRK 35.295,88 HRK
MATINAC ĐURO EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 3,32 HRK 18,82 HRK
MATINAC ĐURO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 7.251,59 HRK 8.076,96 HRK
MATINAC ĐURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 15.519,92 HRK 21.657,49 HRK
MATINAC ĐURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
MATINAC ĐURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 13.764,66 HRK 30.186,91 HRK
MATINAC ĐURO Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
MATINAC ĐURO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.860,94 HRK 0,00 HRK
Ukupno 50.720,02 HRK 106.994,45 HRK