• Naziv: JELENA RADOČAJ
  • Naselje: Cetingrad, 47222
  • Grad/Općina: Cetingrad
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JELENA RADOČAJ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 109,27 HRK 436,74 HRK
JELENA RADOČAJ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 317,16 HRK 1.797,22 HRK
JELENA RADOČAJ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.047,81 HRK 1.458,10 HRK
JELENA RADOČAJ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 708,50 HRK 1.014,87 HRK
JELENA RADOČAJ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 923,44 HRK 2.032,57 HRK
Ukupno 3.106,18 HRK 6.739,50 HRK