• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Trapari, 34310
  • Grad/Općina: Pleternica
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 69,26 HRK 276,81 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 537,47 HRK 1.011,78 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 329,72 HRK 674,80 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 478,68 HRK 1.444,45 HRK
Ukupno 1.415,13 HRK 3.407,84 HRK