• Naziv: SMOLJAN MILAN
  • Naselje: Orbanići, 52206
  • Grad/Općina: Marčana
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SMOLJAN MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 67,17 HRK 268,38 HRK
SMOLJAN MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 95,31 HRK 623,87 HRK
SMOLJAN MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 650,13 HRK 908,05 HRK
SMOLJAN MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 314,04 HRK 449,89 HRK
SMOLJAN MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 576,86 HRK 1.265,20 HRK
Ukupno 1.703,51 HRK 3.515,39 HRK